Traning op 17-09-2013

17-9-2013
Schaakles Pionneneindspelen - een praktische aanpak voor sleutelvelden en oppositie

We gaan in deze schaakles leren hoe je een ogenschijnlijk heel simpel maar in werkelijkheid bedriegelijk eindspel (koning
en pion tegen koning) moeten spelen. Spelen betekent hier zowel winnen als je koning en pion hebt en verdedigen als je alleen een
koning hebt. We zullen zien dat kleine verschillen qua stelling (veldje opschuiven van de pion of koning) verschil kan
maken tussen winst en remise (of verlies en remise als je de verdediger bent).
In veel schaakboeken wordt bij dit type eindspel veel aandacht besteed aan het begrip oppositie, terwijl in de Stappenmethode oppositie totaal
niet genoemd wordt maar alles via sleutelvelden uitgelegd wordt. We zullen zien dat de waarheid in het nidden ligt en waar
het echt om gaat.
Alessandro Di Bucchianco