Avondcompetitieverslag Oisterwijk A-SSB A: 2-2

Op donderdagavond 22 oktober 2015 speelde ons avondteam een uitwedstrijd tegen Oisterwijk A. Het was voor het eerst dat we tegen een team uit Oisterwijk speelden. Spanning was er al vóór de wedstrijd .  We zouden die avond om ongeveer kwart over zeven vertrekken vanaf de Bongerd:  Dion, Martie, Pieter en Peter van der Aalst. Echter, lange tijd waren alleen maar de eerste drie personen aanwezig !  Peter dus niet en hij zou ook niet meer komen . Het bleek later dat hij helemaal vergeten was dat hij moest spelen. Een beetje paniek dus. Dion kwam op het idee om Kristian te vragen. Die woont ook in de buurt van de Bongerd. Daar aangebeld dus. Kristian bleek thuis te zijn en ook bereid om te spelen ! Uiteindelijk kwamen we iets te laat in Oisterwijk aan. Maar wel met vieren!

Op bord 1 moest Martie het opnemen tegen de op papier sterkste speler van Oisterwijk A : Stefan Hess met rating 1976 . Martie heeft rating 1619. De partij is bijgevoegd.  Het werd een scherpe partij die Martie tot aan zet 23 goed speelde.

MartieToen maakte hij, in een moeilijke stelling met vele gevaren, met 23. Lxh8? toch een fout die hem een stuk kostte en uiteindelijk ook de partij. Martie had met 23. Ph3 ! zijn tegenstander voor een  flink probleem kunnen plaatsen. Het paard valt de dame op g5 aan, die ook het paard op d2 moet blijven dekken. Zwart heeft niet veel beter dan eeuwig schaak om geen stuk te verliezen : 23…..Pb3+ 24. Kc1 Pd2+ 25. Kd1 Pb3+ enz.  Wit moet niet 25 . Ka1 ?  spelen, want dan speelt zwart 25……Dd5 ! en wint.

Op bord 2 kwam Kristian (zwart, rating 1715)  Annelies Grijsbach tegen. (rating 1172) . Je zou zeggen : gemakkelijk voor Kristian , maar niets was minder waar ! Annelies gaf Kristian lange tijd behoorlijk partij. Jullie kunnen dat zelf nagaan. Kristian speelde degelijk en had vrijwel de hele partij (licht) voordeel.

Maar dat voordeel werd pas groot op de 54e zet , toen Annelies 54. Tc3?  speelde.

Kristian

Met 54. Ke2 zou Kristian nog moeite hebben moeten doen om de partij te winnen. Nu kon hij 54…Kb4 ! spelen. Dit dwingt zwart tot torenruil:  55. Txb3+ Kxb3 en de witte koning en vrijpion staan in scoringspositie! De rating van 1172 van Annelies Grijsbach is geflatteerd. Daar mogen gerust 400 punten bij worden opgeteld!

Op bord 3 had Dion (1655, wit) een opmerkelijke en uiteindelijk ook ongelukkige partij tegen Jasper van Zeist (geen rating). Ik zal het zo zeggen : Dion kwam met nadeel uit de opening, maar met 17…Dxe7 ?? begaat zwart een grote blunder en wit komt op beslissend voordeel.

Dion 1Hij profiteert met 18.Pxd5. Maar 20 zetten later verruilt wit zijn gewonnen positie met 37.Kd4 ?? voor een verloren positie!

Dion 2Met 37….Td8+ gaat zijn toren op d2 verloren. 38. Ke5 . Nog het beste. Op 38.Ke3 zou 38….f4+  ! gevolgd zijn.

Dion 344…..Te2 ??  Hoe bestaat het !  Zwart geeft zijn gewonnen positie weer weg ! Hij had 44…..Txa2 moeten spelen.  Nu 45.Txe2  Lxe2 . 46.Kd4 en er is theoretisch een remisestand bereikt omdat zwart een loper van de verkeerde kleur heeft. Hij heeft een witveldige loper en de enige pion die hij nog heeft, a6 , zou promoveren  op het donkere veld a1 . De witte koning hoeft alleen maar naar veld a1 of b2 te gaan en kan daar nooit meer verjaagd worden.

Zwart mag nog eventueel de beide overgebleven witte pionnen consumeren, hij kan nooit promoveren als de zwarte koning op a1 of b2 blijft. Helaas realiseerde Dion zich dat niet op dat moment in de partij , die toen al meer dan drie uur duurde. Hij meende de zwarte pion op a6 te moeten veroveren. Dat kan ook , maar Dion probeert het helaas op de verkeerde manier. Jammer van het verlies van deze partij, met name van het halve punt. Als Dion dat had bemachtigd , hadden we de hele wedstrijd met 2 ½ – 1 ½  gewonnen.

Want op bord 4 had Pieter met zwart weinig moeite met zijn tegenstander. Op de zestiende zet begaat die tegenstander een fout met 16.Tad1?

PieterHij had een pion kunnen winnen met 16.Lxe5 ! En daarmee de stelling bijna in evenwicht kunnen brengen. Nu stoomt zwart flink door met 16……g4 ! 17.hxg4 hxg4 18. Pe5 ?? Deze blunder kost wit niet alleen een stuk , maar hij had hem ook snel de partij kunnen kosten . Pieter meldde dat mij zelf toen hij de partij naar mij toestuurde.

Pieter2Pieter speelde 18…. fxe5, op zich heel goed, maar hij had hier met een schitterend torenoffer de partij al kunnen beslissen: