Contact

Voor inlichtingen en vragen kunt u terecht bij de jeugdleider van schaakvereniging Son en Breugel: K. Toirkens

Kristian Toirkens
tel. 06-28057461/0499-460774
e-mail: jeugdleider@sv-sonenbreugel.nl

De contributie bedraagt € 50 per jaar. Contributie moet voor 1 oktober a.s. overgemaakt zijn op rekeningnummer NL71TRIO0197935214 t.n.v. Schaakvereniging Son en Breugel.

De contributie wordt gebruikt voor de aanschaf van (les)materiaal, de organisatie van de Eindhoven Cup en de zaalhuur. Wij vinden het belangrijk dat elke groep in een apart lokaal les krijgt of ongestoord kan spelen.