Waar en wanneer?

De wekelijkse clubavond van de jeugd is op dinsdag van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens schoolvakanties is er geen clubavond. Het seizoen begint in september en stopt begin juni, omdat de ervaring leert dat als de zomer nadert de kinderen minder zin hebben om te schaken. Tijdens de schoolvakanties is er geen schaken.

De locatie is basisschool De Krommen Hoek, Doormanlaan 1 te Breugel.